Skyggen på Skyggens Plads, 2019.

Jørgen Haugen Sørensen beskriver Skyggen således: "Det er én, der kigger på sig selv, Skyggen handler om jegets forhold til sig selv. Det er et billede på en erfaring – man kunne sige en selvforskyldt erfaring. Skyggen er i virkeligheden et meget smukt symbol på, hvad der foregår i en retssal. Det, der er hele meningen med retten, at der bliver gjort op med de uhensigtsmæssige hændelser, der har fundet sted. For at samfundet kan fungere er vi nødt til at arbejde med os selv og undertrykke de handlinger, der gør andre ondt."

Skyggen står nu i den bløde bue arkitekterne 3XN har tegnet. Den står på det brede stykke hvor mange borgere, studerende og ansatte i området, passerer forbi dagligt. Skyggen gør stedet præsent, med sit fysiske nærvær. Den er et symbol på det foregår indenfor i retsbygningen, samtidig med at den kan minde enhver om sin egen indre samtale – vores egen skygge.

 

The Shadow, 2019

Jørgen Haugen Sørensen’s description of The Shadow: ’It’s somebody looking at him/herself. The Shadow focuses on the ego’s relationship to itself. It signifies an experience, one could say a self-inflicted experience.The Shadow is basically a very natural symbol of what happens in a law court. The whole idea of having a court is to rectify and deal with inappropriate events. In order to make society function, we need to address our flaws and suppress actions that may hurt other people.’

The Shadow is placed in a soft curve designed by 3XN Architects outside the new court house.The sculpture has been placed in a square (now named after the work) where many  local citizens, students and employees pass by on a daily basis. The Shadow offers strong physical presence to the square. It is a symbol of what takes place inside the building , the law court at the same time as reminding us about our  own inner conversation – our own shadow.