Museumsdirektør Lisbeth Lund, J.F. Willumsens Museum 2019

I udstillingen ”Tiden møder tiden. J.F. Willumsen og Jørgen Haugen Sørensen” har Willumsens Museum inviteret en af Danmarks mest markante, nulevende billedhuggere, Jørgen Haugen Sørensen (1934), til at gå i dialog med et udvalg af J.F. Willumsens værker. Haugen Sørensen har produceret nye skulpturer til udstillingen, men også eksisterende arbejder fra de seneste 15 år bliver vist. Hans bronzeskulpturer, keramiske relieffer, tegninger og litografier møder i udstillingssalene Willumsens monumentale marmorrelief, farverige malerier og ekspressive raderinger. Fælles for de udstillede værker er et fokus på menneskelivet, som det leves på godt og ondt, for både Willumsen og Haugen Sørensen beskæftiger sig i deres kunst med den menneskelige eksistens – hvordan vi opfatter det, der er uden om os og det, der er inden i, og hvad vi gør med og mod hinanden. Deres fortolkning af det eksistentielle tema kommer til udtryk på diverse måder, da de arbejder i forskellige medier og ser på livets udfordringer fra forskellige tider. Der vil således både være tilnærmelser, sammenfald og sammenstød mellem de to billedkunstneres værker i udstillingen.

Willumsens monumentale og klassisk inspirerede billedhuggerarbejde Det Store Relief (1893-1928) får i udstillingen besøg af en række af Haugen Sørensens menneskestore og ekspressivt udformede bronzefigurer, der bærer titler som De Uskyldige Skyldige og Den overflødige. Det Store Relief, som Willumsen også kalder ”et digt om menneskelivet”, er en sammenhængende fortælling om den menneskelige eksistens skabt i en opbrudstid, hvor modernitetens fremmarch underminerer troen på de store fortællinger. Willumsen skildrer i relieffet troen på menneskets evne til at skabe sine egne værdier og give mening til sit eget liv, når livsmeningen ikke længere er givet på forhånd, gennem selverkendelse og en refleksiv forholden sig til egne handlinger. Haugen Sørensen arbejder i en tid, hvor de store fortællinger er brudt endeligt sammen og postulerer som Willumsen ikke en tro på det stærke og kraftfulde menneske. Med sine eksistentielle skulpturer - stående, gående, med modløse udtryk og uden mål og retning, diskuterer han det moderne menneskes forfald og livets absurditet i en verden præget af globalisering, individualisering, økonomisk ulighed og meningsløse krige.  

Ideerne til Det Store Reliefs eksistentielle indhold opstår i en tid, hvor nazismen endnu ikke har aflivet Nietzsches overmenneske, og hvor forestillingen om, at verden stadig udvikler sig i retning af det bedre, endnu hersker. Første Verdenskrigs gru og rædsler påvirker dog Willumsens menneskesyn, og i en serie grafiske tryk fra perioden udtrykker han menneskets værste skyggesider, som de udleves i krigstider, og fremhæver i sine motiver det dyriske i mennesket - drifterne, det brutale og det primitive. Haugen Sørensen værk That’s why, they call them dogs, et stort tableau med hunde, der hvirvler rundt i et kæmpe slagsmål, rummer ligeledes elementer af det, man oplever på krigsskuepladser, hvor enhver form for humanistisk ageren er sat ud af spillet. Hundenes adfærd spejler menneskets, og Haugen Sørensen skildrer hudløst menneskedyret i dets mest hensynsløse og brutale udtryk. Det er alles kamp mod alle, hvor kun den stærkeste overlever.

Andre steder i udstillingen stilles Willumsens ekspressive malerier overfor Haugen Sørensens udtryksfulde skulpturer udført i keramik. En serie figurer af nøgne, forvredne menneskekroppe, der holder sig for ørerne og øjnene, krummer sig sammen og bøjer deres hoved mod jorden som for at beskytte sig mod en udefrakommende eller indre fare, ses i relation til Willumsens maleri af en kvinde, der synker sammen i afmagt og fortvivlelse på stranden, mens naturen raser omkring hende, og familieportrættet omkring aftenbordet, hvor faren og det unheimliche lurer lige under overfladen.

Udstillingens sidste rum er dedikeret til de mere karikerede, groteske og absurde værker udført af begge kunstnere. Willumsen havde livet igennem et godt blik for skæve og sære eksistenser og dyrkede i sin kunst det groteske og outrerede. I det skæve og afvigende fandt han noget malerisk interessant og udtryksfuldt. I flere værker gengiver han de portrætterede med forvredne ansigtstræk, karikerede smil og grimasser understreget af abnorme arme og hænder. Motiverne lægger sig meget tæt op ad karikaturtegningens kunst med dens overdrevne fremstilling med komisk virkning af personernes eller situations karakteristiske træk. Det karikerende er også et greb, Haugen Sørensen benytter sig af i en række morbide og underholdende skulpturer. Figurerne er bemalet i stærke farver domineret af en lyserød kulør, der mest af alt minder om farven på solskoldet, skandinavisk hud eller griseskind. Mens Willumsens groteske motiver placerer sig et sted imellem humoristisk lethed og refleksioner over livets absurditet, er Haugens Sørensens karikerede udtryk mere politisk spiddende og samfundskritiske. Med deres aktuelle revsende kommentarer til tidens begivenheder fremstår de som en slags tredimensionelle satiretegninger.

Både Willumsen og Haugen Sørensen har opholdt sig størstedelen af deres liv uden for Danmarks grænser og levet i selvvalgt eksil i Sydeuropa; Willumsen bosatte sig permanent i Sydfrankrig fra 1916, og Haugen Sørensen har haft base de sidste 40 år i kunstnerbyen Pietrasanta i Toscana. Begge har dog altid været stærkt tilstede i hjemlandet på udstillinger og i kunstdebatten. Trods en aldersforskel på 71 år har de to billedkunstnere fysisk krydset spor - på Charlottenborg i København omkring 1950. Willumsen som en ældre herre, der var i Danmark for at afrunde et langt kunstnerliv og forberede et museum for sine værker. Haugen Sørensen som helt ung kunstner og debutant i kunstnermiljøet omkring Charlottenborg. Nu mødes deres veje igen med udstillingen på Willumsens Museum.

J.F. Willumsens Museum vil gerne rette en varm tak til de mange, som har været med til at realisere udstillingen og dette katalog. Billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen har med stor energi engageret sig i opgaven, og hans kone, billedkunstneren Eli Benneviste, har været en formidabel og helt uundværlig samarbejdspartner og tovholder i forløbet. Kunsthistorikerne Mikael Wivel og Jens Tang Kristensen har bidraget med indsigtsfulde artikler til kataloget, og digter Morten Søndergaard har redigeret et interview med Haugen Sørensen. Fotograf David Stjernholm takkes for fotomaterialet, grafisk designer Jacob Birch og Finn fra Spine Studio for det smukke layout og … for det fine tryk. For en helt uundværlig økonomisk støtte til udstilling og katalog takkes Augustinus Fonden, Beckett Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Knud Højgaards Fond og Statens Kunstfond. Statens Museum for Kunst, Bornholms Kunstmuseum, Hans Alf Gallery og private udlånere takkes for lån af værker til udstillingen, og filminstruktør Malene Ravn og Li … samt klipper Edda Urup for deres interessante film om Jørgen Haugen Sørensen. En varm tak skal også rettes til J.F. Willumsens Museums bestyrelse og dets medarbejdere Anne Gregersen, Louise Bugge Jacobsen, Rune Bo Jonassen, Thea Flint Ryberg, Dorthe Appelgren Larsen, Mille Søndergård, Seline Rørbech, Dina Rawat, Camilla Lund Rasmussen, Vibeke Sandby og ikke mindst museets mange frivillige.