Thorvaldsens Museum

15. marts til 3. august 2014

Justitio og Vidnerne

- en udstilling om Jørgen Haugen Sørensens udsmykning i Københavns Råd- og Domhus. Udstillingen præsenterer billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensens forarbejder til en omfattende udsmykning af et retslokale i Råd- og Domhuset på Nytorv i København.

Menneskets skyggesider

Udsmykningen i retslokale 60 består af fem store relieffer på en langvæg og i hver sin niche. På endevæggene af lokalet er friskulpturerne ”Justitio” og ”Vidnerne” placeret – heraf udstillingens titel. Værkerne spiller sammen med retssalen og dens funktion men har også deres helt egen dagsorden. Jørgen Haugen Sørensen viser os den verden, der udspiller sig uden for salen og inde i os selv. En voldsom verden fuld af vold og bestialskhed, som stiller menneskets skyggesider til skue. Skyggesider som vi alle har i større eller mindre grad. Og dermed udtrykker Haugen Sørensen med sine værker på stærk vis, hvor svært det er at dømme mellem godt og ondt.

Jørgen Haugen Sørensen har selv beskrevet sine intentioner med udsmykningen således: ”Motiverne i mine relieffer er hentet fra det liv, som udfolder sig på gaden, som også er det liv man i Domhuset forholder sig til hver dag, eller rettere: Det liv på gaden, der udfordrer begrebet om lov og orden. Domhusets arkitektur repræsenterer harmoni, og med sin orden og sine monumentale proportioner skal det være et ideal for vores samfund, hvorimod mine relieffer indfører det drama, der omgiver os hver dag og som man bliver konfronteret med gennem arbejdet i huset. På den måde vil reliefferne indgå i hele domhusets bestræbelse på at skabe et forhold mellem orden og uorden, og forsøget på at få det menneskelige, ofte voldelige drama, sat ind i samfundets rammer” og ”jeg vil vise, at livet udenfor Domhusets vægge er levende, voldsomt og vedkommende for hver enkelt, der kommer i bygningen, og at retfærdighed er en kompliceret størrelse sat overfor det liv”.

Om udstillingen

Thorvaldsens Museum viste skitserne til den store udsmykning i Råd- og Domhuset samt en række værker af Jørgen Haugen Sørensen fra de senere år med den samme voldsomme tematik. Skitserne af ler og på papir samt dagbogsnotater viste billedhuggerens lange række af skulpturelle udkast, før værkerne fik deres endelige form samt de tankerækker, der lå til grund for indhold og udtryk.

Jørgen Haugen Sørensen på Thorvaldsens Museum

Når Thorvaldsens Museum viste denne udstilling, var det dels fordi Jørgen Haugen Sørensen er én af Danmarks betydeligste billedhuggere. Og museet ønskede, som museum for Danmarks gennem tiderne bedst kendte billedhugger Bertel Thorvaldsen, også at sætte spot på betydningsfuld nutidig billedhuggerkunst.

Men derudover fik Thorvaldsen også selv af bygningens arkitekt C. F. Hansen i 1806 til opgave at udføre skulpturer og relieffer til Råd- og Domhuset. Thorvaldsen udførte flere skitser til relieffer, som var tiltænkt Råd- og Domhusets facade, men udsmykningen blev dog aldrig gennemført. Den ambitiøse billedhugger Thorvaldsen var godt på vej til at blive verdensberømt i Rom, og opgaven i København var knap så attraktiv, fordi C. F. Hansen af økonomiske grunde kun ønskede skitser og udkast fra Thorvaldsens hånd. Andre skulle så i København udforme den endelige udsmykning til bygningen efter Thorvaldsens skitser. Den dag i dag er facaden uden udsmykning.

Indvendigt havde Råd- og Domhusets arkitekt også tænkt sig en figurativ udsmykning, der heller ikke blev gennemført. Og først for få år siden tog man idéen op igen om, at der skulle udføres en større udsmykning i et af retslokalerne. Valget af kunstner faldt på billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, der i et par år arbejdede på opgaven.

Udsmykning i det offentlige

Jørgen Haugen Sørensens udsmykning af et retslokale i Råd- og Domhuset er et fint eksempel på, at det offentlige i disse år igen er begyndt at bruge billedkunsten aktivt som et væsentligt element i den fortælling og den stemning, som skal videregives til brugerne af offentlige bygninger. Det har længe været tilfældet i kirkeudsmykningen, men begynder også at blive praksis i andre offentlige bygninger. For enevælden skulle billedkunsten udtrykke magt og autoritet og afstand mellem borger og fyrste. I dag kan den udtrykke sig om almen-menneskelige forhold og samtidig tage stilling til den herskende orden – eller uorden.

Udstillingen var tilrettelagt af museumsdirektør Stig Miss og museumsinspektør William Gelius.

Se installationsfotos af Simon Lautrop herunder