1993 Huset der regner, Sankt Hans Torv.

Jørgen Haugen Sørensens voluminøse granitskulptur på Skt. Hans Torv i København, ”Huset der regner”, virker trods sin størrelse og tyngde ikke unødigt monumental på den centrale og trafikomkransede plads. Det skyldes måske for det første, at vandet, som sprøjter op fra belægningen og ”regner” inde i skulpturen, ikke afgrænses, men flyder ud på og sammen med torvet, og på den måde integrerer kunstværket med omgivelserne. 

For det andet er skulptur og torv udformet i sammenhæng med hinanden i et frugtbart møde mellem Jørgen Haugen Sørensen og landskabsarkitekten Sven-Ingvar Andersson. Pladsen blev i 1992-93 omlagt for at tilpasse trafikken og torvet bedre til hinanden. Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse gik sammen om udgifterne til både skulptur og plan for udformning af pladsen, udarbejdet af Sven-Ingvar Andersson. 

Omlægningen gjorde Skt. Hans Torv til et knudepunkt - ikke kun for trafikken men også for bydelens sociale liv. Man slår sig ned på en af torvets cafeer, på Anderssons stenbænke eller blot i skrædderstilling på chausséstenene, som materialemæssigt korresponderer med den groft tilhuggede granit i Haugen Sørensens vandkunst. 


De groft tilhugne bjælker i skulpturen er kilet ind i hinanden, så de rækker skråt ud til siden og gennem den hovedakse, bjælkerne hæver sig over, springer syv vandstråler op. Deres højde reguleres af luftens temperatur og er højest i varmt vejr. 


Samarbejdet mellem kunstner og landskabsarkitekt har skabt en situation, hvor kunstværket er lykkeligt integreret med omgivelserne. Med sin størrelse kan den matche de omkringliggende huse og dens placering gør, at den skaber en visuel understregning af hovedfærdselsåren gennem torvet. På den måde er ”Huset der regner” blevet et harmonisk integreret monumentalt kunstværk i et centralt byrum.