J.F. Willumsens Museum

Tider møder tider

Dialogudstilling med billedhugger Jørgen Haugen Sørensen
22. juni – 30. december 2019

En af Danmarks helt store, nulevende billedhuggere, Jørgen Haugen Sørensen(1934), inviteres i udstillingen til at gå i dialog med Willumsens monumentalværk ”Det Store Relief” samt et udvalg af kunstnerens malerier, tegninger og raderinger. De almenmenneskelige betingelser – livet og døden, kærligheden og lidelsen er det bærende omdrejningspunkt i udstillingens værker. Haugen Sørensen vil producere nye skulpturer og relieffer til udstillingen, men også allerede eksisterende værker inddrages.

Fotos af Eli Benveniste Maj 2019, fra besøg på trykkeriet www.benveniste.com i Madrid, hvor JHS forberede nye grafiske værkertil udstillingen.

Læs mere om udstillingen her