Allis Helleland, 2007, Forord Dagbøger

 

 

I Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst findes et righoldigt materiale af danske og udenlandske kunstneres skitser og tegninger, nogle er samlet i deciderede skitsebøger, andre er kombineret med skriftlige udsagn, tanker, drømme og dagbogsnotater. Her er det muligt at følge tilblivelsen af et kunstværk fra de allerførste tanker, som kunstneren nedfælder, følge, hvordan ideen udvikler sig, og hvordan form kan avle ny form og blive til noget helt andet end det oprindelige udgangspunkt.

Når man sidder i museets studiesal med dette materiale, føler man en intimitet; man er nærmere øjeblikket, hvor kunstværket bliver til, og kan næsten mærke kunstnerens ånde i nakken. Sådan er det også, når man sidder med Jørgen Haugen Sørensens dagbøger, som stadig tilhører kunstneren.

I forbindelse med forberedelserne til udstillingen som årets billedhugger i Skulpturgaden på Statens Museum for Kunst, og den tilhørende biografi om kunstneren, fik jeg lov til at få adgang til dagbøgerne og dermed til kunstnerens allerinderste, hans drømme, hans fantasier, hans arbejdsproces.

Det var spændende læsning og stærke tegninger og gav indblik i Jørgen Haugen Sørensens kunst og i hans syn på verden, på mennesker og på livet. Stoffet var overvældende og kunne ikke umiddelbart presses ind i biografien. Derfor opstod idéen til at udgive dagbøgerne separat.

Tak til Jørgen Haugen Sørensen, som herved har indvilget i give offentligheden adgang til sit allerinderste. Tak til forfatteren Merete Pryds Helle, som påtog sig det store redigeringsarbejde. Og tak til Augustinusfonden, Nykredit og Kunstrådet, som har ydet økonomisk støtte. Det er mit håb, at de to bogudgivelser - biografien og dagbøgerne - følges ad og supplerer hinanden, så kendskabet til og forståelsen for Jørgen Haugen Sørensens kunst øges.